13ο χλμ. της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Βέροιας

Agakos-Patourata-daktylidia-prokatergasmena.jpg

Description

Πατουράτα δαχτυλίδια προκατεργασμένα